Κάποιες δουλειές νικούν αυτόματα τις επιφυλλάξεις μας απέναντι στο “Ωραίο”. Ο τρόπος που αγκαλιάζει κάποια πρόσωπα η κάμερα.. Ο τρόπος που κάθε τι έχει την θέση του. Η αναντίρρητη τρυφερότητα που εύκολα μπορούν όλοι να την χλευάσουν αλλά παραμένει ένα ζητούμενο.
Το “Ωραίο”. Αυτό που αποκαλύπτεται στην “Ώρα” του. Πριν ή μετά μοιάζει αόρατο ή άσχετο. Το φως που μπαίνει από το παράθυρο. Το πρωί όταν ανοίγεις τα μάτια και μένεις ακίνητος κι αυτή η ακινησία σου φαίνεται ένα τεράστιο πρόνόμιο.

..μέρες άρρωστος όπως δεν έχω αρρωστήσει χρόνια, μ’αυτές τις απελπισίες τις μικρές(;) που φέρνει η αρρώστια. Μετά από μήνες στους δρόμους και τις συνελεύσεις, χωρίς ισορροπία και ησυχία και με τα πρακτικά προβλήματα να σωρεύονται.

Όσο αναδύεται το αίτημα ενός νέου “πολιτικού”, μιας νέας συμμετοχής ευρύτερης και συγκεκριμένης τόσο προκύπτει και το αίτημα κι ενός καινούριου “ιδιωτικού”.

αφιερώνεται στο “ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
στο “Angelous Novous
στους “arxedia MEDIA“, τους “Urban Tropicallia“, τον “Futura” και τόσους άλλους..

ακολουθούν οι στίχοι..

Sun been down for days
A pretty flower in a vase
A slipper by the fireplace
A cello lying in its case

Soon she’s down the stairs
Her morning elegance she wears
The sound of water makes her dream
Awoken by a cloud of steam
She pours a daydream in a cup
A spoon of sugar sweetens up

And She fights for her life
As she puts on her coat
And she fights for her life on the train
She looks at the rain
As it pours
And she fights for her life
As she goes in a store
With a thought she has caught
By a thread
She pays for the bread
And She goes…
Nobody knows

Sun been down for days
A winter melody she plays
The thunder makes her contemplate
She hears a noise behind the gate
Perhaps a letter with a dove
Perhaps a stranger she could love

And She fights for her life
As she puts on her coat
And she fights for her life on the train
She looks at the rain
As it pours
And she fights for her life
As she goes in a store
With a thought she has caught
By a thread
She pays for the bread
And She goes…
Nobody knows

Advertisements