Πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά ενός χαρισματικού παιδιού της βιομηχανίας της εικόνας… Sergio Rocha de Freitas
Το θέμα του Βίντεο είναι οι επιπτώσεις της γραφειοκρατίας στο φυσικό περιβάλλον(!).

Ένα σπάνιο κομμάτι!!

Advertisements