Γυρνώντας πίσω στην Ελλάδα έπρεπε να ξανααποφασίσω αν η Πόλη μου με αφορά.
Τα θέματα:
Σπίτι “μου”, Πόλη “μου”, Πατρίδα “μου” είναι ουσιωδώς σχετικά και ενίοτε ταυτόσημα.
Πρέπει κανείς να τα σκέφτεται ξέχωρα αλλά παράλληλα.
Δεν ξέρω αλλά χρειαζόμαστε ένα σπίτι, έναν τόπο δικό μας. Δεν είναι πάντα προφανές το γιατί.
Μια μικρή ταινία από τους Light Surgeons με θέμα “το σπίτι μου”..  HOME

Advertisements