Ένα ακόμα παράδειγμα χρήσης αισθητήρων επί σκηνής.

Advertisements