Μια κάμερα με κλειστό το καπάκι και ένας αλγόριθμος που παλεύει από το τίποτα να μας δώσει εικόνες.

Advertisements