Η απόσταση είναι η απόδειξη ότι το σώμα υπάρχει, ότι μπορούμε να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλο. Απόσταση είναι η ευκαιρία που έχουμε να δούμε και να συγκρίνουμε τα πράγματα, είναι η αναγκαία συνθήκη για να καταλάβουμε οτιδήποτε, πρέπει να τα χάσουμε όλα, να φύγουν στο βάθος για να μπορούμε να εννοήσουμε.
Η Ερημιά αυτή είναι το σημείο που επιτρέπει να κατανοήσεις τους άλλους και την Ιστορία.
Υπάρχει μια μοναξιά που γεννιέται μόλις προσπαθήσεις να δεις τον κόσμο καθαρά, αυτή η μοναξιά είναι ένα είδος απόστασης κι αυτή η απόσταση όντως χάνεται σ’ έναν κόσμο όπου η πληροφορία τρέχει ασταμάτητα, τρελά, σαν αυτοσκοπός. Η απόσταση είναι άπό τα πιο πολύτιμα αγαθά, είναι ο χώρος που έχουμε να αναπτυχθούμε σαν προσωπικότητες, αν δε προσέξουμε δε θα υπάρχει καθόλου χώρος στο νου για να σκεφτεί τον κόσμο και το παρόν στο οποίο ζει.
Τα δίκτυα που μετακινούν την πληροφορία δε θα καταργήσουν ποτέ τις αποστάσεις, μόνον θα τις αναδείξουν, σ’ ένα άλλο επίπεδο.

Advertisements